Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

A teremtő létezése

A teremtő létezése

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az
interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a
másikban darálót és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No, de vegyük csak a darálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja
valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a
Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez,
majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és
minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal
vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell
szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló
rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi.
Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni,
merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony
tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem,
amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a
honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."
Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az
újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő
helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a
sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az
első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit.
Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen
megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt
az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól,
bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset.
Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép
búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban
lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott
létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a
műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4
mm. Magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette.
Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot,
vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi
anyagokból, napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik,
kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is
kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink
közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és
határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm
hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik
kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek,
mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot,
akkor létezik!

"Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle: az Ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható, ennélfogva nincs mentségünk."
Róma 1:19-20.blog | about seo