Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Mai ige

Tartalom átvétel
Frissítve: 2 év 6 hét

Krisztusi válasz

2017.05.12. 17:56
„Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” (Máté 5:44)

Jézus világossá teszi, hogyan kell reagálnunk, ha az emberek rosszul bánnak velünk. „Hallottátok, hogy megmondatott: ...

Együttérzés

2017.05.11. 23:37
„… velem nem tettétek meg.” (Máté 25:45)

Számon van tartva minden alkalom, amikor jót teszel egy szükségben lévővel, csakúgy, mint azok az ...

Ne feltételezz, kérdezz!

2017.05.10. 21:49
„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10)

Házastársak között az egyik legáltalánosabb konfliktusforrás az eltérő feltételezésekre vezethető vissza. Dr. James Dobson írja: ...

Legyőzheted a kísértést

2017.05.09. 21:16
„… hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” (2Korinthus 2:10–11)

Mindig azokon a területeken fog kísértés érni, ahol leggyengébb vagy. Tehát:

1) Készülj fel! Különben ...

Hogyan nyerhetjük el Isten tetszését?

2017.05.08. 21:54
„Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.” (1Péter 2:20)

Az ember hasonlóvá válik azokhoz, akiknek a társaságában sok időt tölt, ezért gondosan válogasd meg ...

Együttműködni egységben

2017.05.07. 19:47
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Korinthus 12:27)

Egyikünk sem tudja egyedül véghezvinni azt, amire együtt képesek vagyunk. Pál azt írja: „Ti pedig ...

Alkalmatlannak érzed magad?

2017.05.06. 22:10
„De ki alkalmas erre?” (2Korinthus 2:16)

A korinthusiakhoz írt második levél második részében Pál apostol felteszi a kérdést: „Ki alkalmas erre?” ...

Nem születünk vezetőnek, hanem azzá válunk!

2017.05.05. 21:28
„Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izráel fiait?” (2Mózes 3:11 RÚF)

Miért hív el Isten olyan embereket, akik nem feltétlenül érzik magukat alkalmasnak? Hogy ne önmagukra, ...

Ha Isten elhív (4)

2017.05.04. 22:43
„A jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Róma 8:18)

Néha Isten elhívását rózsaszín szemüvegen át nézzük, de Isten hívását hallani nem ugyanaz, mint beleszeretni ...

Ha Isten elhív (3)

2017.05.03. 21:20
„Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt.” (1Sámuel 3:8)

Nem úgy érkeztünk e világra, hogy már tisztán felismerjük hivatásunkat és tehetségünk már teljesen kibontakozott. ...

Ha Isten elhív (2)

2017.05.02. 17:33
„És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” (1Korinthus 12:6)

A gyakorlott fazekasok felismerik, hogy az agyag, amit formáznak, mekkora nyomást bír el, ez jelzi ...

Ha Isten elhív (1)

2017.05.01. 20:55
„Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában!” (1Korinthus 15:58)

A pályaválasztás a te döntésed, de a hivatást felülről kapod. Amikor a karrieredet építed, akkor ...

Ma bátoríts valakit!

2017.04.30. 20:22
„Erősítsd és bátorítsd őt!” (5Mózes 3:28)

A biztatás csodákat tehet. A Mutasd meg, ki vagy című filmben Jaime Escalante, középiskolai tanár ...

Jézushoz vinni az embereket (3)

2017.04.29. 20:37
„Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre.” (Lukács 5:19)

A másik ember súlyát magunkra venni elég nehéz teher lehet. Figyeld meg:

1) Négy ember ...

Jézushoz vinni az embereket (2)

2017.04.28. 21:34
„Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Márk 2:3)

Vannak emberek, akiket oda kell vinni Jézushoz, mert maguktól nem tudnak odajutni. A történetben szereplő ...

Jézushoz vinni az embereket (1)

2017.04.27. 06:00
„Az Úr ereje gyógyításra indította őt.” (Lukács 5:17)

Egy napon, amikor Jézus egy bizonyos házban prédikált, négyen egy béna barátjukat hozták el hozzá, ...

Tudd, hogy állsz Istennel!

2017.04.26. 23:20
„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1)

Amíg nem érted meg, hogy Isten hogyan tekint rád, mindig küzdeni fogsz az elismeréséért, és ...

Ne légy goromba!

2017.04.25. 21:31
„Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta…” (Ézsaiás 35:8)

A Biblia azt mondja: „Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon ...

Építő vita

2017.04.24. 20:20
„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” (Példabeszédek 27:17)

A viták lehetnek építőek vagy rombolóak; attól függ, hogyan kezeljük őket. Sokszor azért mennek tönkre ...

Kijózanító ige

2017.04.23. 22:03
„Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek.” (Máté 7:2)

Íme, egy kijózanító ige: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Máté 7:1). Jézus keményen bánt kora ...