Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Mai ige

Tartalom átvétel
Frissítve: 3 év 3 nap

Te is tehetsz valamit!

2017.04.22. 11:57
„… magányos, mint madár a háztetőn.” (Zsoltárok 102:8)

Úgy érzed, nem vagy alkalmas a munkára, melyet Istentől kaptál? Azt hiszed, nem a megfelelő ...

Építő panasz

2017.04.21. 22:50
„Mózes az Úr elé vitte ügyüket.” (4Mózes 27:5)

Ha arról vagy híres, hogy folyton panaszkodsz, az emberek kerülni fognak. Van egy érdekes történet ...

Ha te nem mondod el, ki fogja?

2017.04.20. 19:40
„Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetés ér bennünket.” (2Királyok 7:9)

A szír hadsereg körülzárta Samária városát, semmi sem juthatott se be, se ki. Kétségbeejtő helyzet ...

Ismerd fel a bántalmazókat!

2017.04.19. 23:13
„… és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta” (2Sámuel 13:14)

Az egyik dolog, ami sok nőt különösen is sebezhetővé tesz mindenféle bántalmazással és manipulációval szemben, ...

A családdal töltött idő fontossága

2017.04.18. 20:26
„Én pedig és e gyermekek, akiket az Úr adott nekem…” (Ézsaiás 8:18)

Nem kell hatalmas összegeket költened ahhoz, hogy tartalmas családi életed legyen. A gyerekek szeretik a ...

Felvállalni a nyilvánosság előtt

2017.04.17. 22:47
„A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba.” (Róma 6:4)

A házasságkötéskor a vőlegény és a menyasszony gyűrűt húznak egymás ujjára. Lehetnének házasok gyűrű nélkül ...

Élő, halhatatlan, olyan, mint Jézus!

2017.04.16. 13:46
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25)

Egy Philip nevű kilencéves kisfiú Down-szindrómás volt. A vasárnapi iskolában a többi gyerek gyakran kifigurázta ...

Érted tette

2017.04.15. 22:38
„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2Korinthus 5:21)

Igaz, hogy a római katonák szögezték Jézust a keresztre, de mi tartotta őt ott? A ...

Két kérdés

2017.04.14. 21:04
„Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?” (Jeremiás siralmai 1:12)

John Griffin, aki egy vasúti felvonóhidat kezelt a Mississippi folyó felett, egy napon magával vitte ...

Ne beszélj csúnyán!

2017.04.13. 13:11
„Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lukács 6:45)

Amikor csúnyán beszélünk, az Isten Igéjének igazságát bizonyítja: „A nyelvet azonban az emberek közül senki ...

Kedves üzletember, hallgass Jézusra!

2017.04.12. 22:42
„Fiaim, nincs valami ennivalótok?” (János 21:5)

A Biblia így számol be: „Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok ...

Vigyázz a „már akkor is ismertelek” jellegű emberekkel!

2017.04.11. 19:32
„Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.” (Máté 13:58)

Nem furcsa, hogy Jézus mindenhol tudott csodákat tenni, csak saját városában nem? A gond nem ...

Légy Isten békességének hordozója!

2017.04.10. 19:50
„Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm.” (Példabeszédek 12:20)

Egyszer egy tomboló vihar közepén Jézus felállt a csónakban, és parancsot adott az elemeknek: „Hallgass ...

Ne beszélj túl sokat!

2017.04.09. 08:48
„Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek…” (1Thesszalonika 4:11)

A Minnesota állambeli Rochesterben élő Dr. Joe R. Brown számol be a kínos érzésről, ami ...

Bízz Isten hűségében!

2017.04.08. 20:06
„Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.” (1Thesszalonika 5:24)

Úgy érzed, Isten egy bizonyos dolgot kér tőled, vagy egy bizonyos irányba vezet, de te ...

Csendes erő?

2017.04.07. 20:28
„Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri: Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!” (Példabeszédek 31:28–29)

The Language of Love [A szeretet nyelve] című könyvükben Gary Smalley és John Trent társszerzők ...

Meg kell bocsátanod

2017.04.06. 21:22
„Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.” (Márk 11:25)

Amikor jeles orvosokat megkérdeztek, hogy mely érzelmek játszanak legnagyobb mértékben közre a betegségek kialakulásában, a ...

Ne félj, és ne hagyd, hogy megfélemlítsenek!

2017.04.05. 18:54
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten…” (2Timóteus 1:7)

A Biblia egyik leghíresebb félelemkeltő alakja Góliát volt. Így kérkedett: „Gyere csak ide, hadd adjam ...

Hogyan imádkozzunk?

2017.04.04. 21:44
„Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek…” (Máté 6:8)

Jézus azt mondta: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt ...

A harag ártalmas

2017.04.03. 19:20
„Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.” (Prédikátor 7:9)

Az indulatkitörések minden kapcsolatnak ártanak, különösen a családon belül. A gyermekek a legsebezhetőbbek a szülők ...