Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Agresszivitás, társadalom, család

Az agresszivitás társadalmi háttere és annak a családokra gyakorolt hatása. - Kocsis Nagy Zsolt előadása

 1. Értékváltozás (értékválság)
 • identitászavaros társadalom. Jelen vannak a régi és az új érték képviselői.

Példabeszédek 4:13 

Ra­gasz­kodj az er­köl­csi ta­ní­tás­hoz, ne hagyd el, ha­nem őrizd meg azt, mert az a te éle­ted.

 1. Individualizáció 

Régebben a közösség értéke volt a középpontban, most az ÉN áll a középpontban.

Máté 18:1 

Abban az órában mennének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?

Régebben a társadalomban betöltött szerep határozta meg az egyént. Most önjelöltek tömege van.

 • Megszűnik a közöség szerep. Pl.: Egymás segítése,
 • Megszűnik a közösségi kontroll.
 • Kettősségben élünk. Nekem ne mondja meg senki - oldja meg az állam stb..

A keresztény közösségek szerepe rendkívül fontos. Pl.: egymásért imádkozás.

 1. Teljesítményközpontú szemlélet, verseny
 • Állandó teljesítmény kényszerben élünk, ami versenyt jelent.

Távol keleten: lényeg az önfejlesztés. Pl. Tanulás

Európa: ellenfél megsemmisítése.

Ez a kényszer frusztrálttá, ingerülté tesz, stb,,, ami rossz hatással van a családokra és kapcsolatokra. Hazamegy az ideges feszült ember, és bántja a családját.

Fontos, hogy vizsgáljuk meg a kor értékrendjét!

Jeremiás siralmai 3:40

Tudakozzuk a mi utainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz.
 

A keresztényeknek nem kell korlátlanul sodródnia a világ folyásával!

Az ÉN értékrend a keresztény emberekre is veszélyes.

Pl.: Az én szolgálatom a legfontosabb stb... versengést okozhat a szolgálatokban.

2 Korinthus 5:15

Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

 1. Média hatása 
 • A  fiatalkora és gyerekekre van a legnagyobb hatással.

5 Mózes 1:39

 •  És a ti kicsinyeitek, a kikről szólátok hogy prédául lesznek, és a ti fiaitok, a kik nem tudnak most sem jót, sem gonoszt, azok mennek be oda, mert nékik adom azt, és ők bírják azt.
   

Iszonyatos erőszakáradattal találják magukat szemben. Sokszor identifikálódott szereplők vannak. Régen a gonosz felismerhető volt a mesékben, ma már nem. Régen a gonosz a fekete boszorkány volt, ma nem lehet tudni, hogy melyik a rossz szereplő. A gyerekek 12 éves koráig 10.000 gyilkosságot látnak a tv-ben.

Többször hallani, hogy kisgyermek leszúrta a kis barátját, aki meghalt. A tv-ben látta, hogy utána felállt és továbbment.

A tragédia akkor következik, amikor a személyiségébe beépül. 

Sokszor negatív értékrendet közvetít a média. Pl. Teljesítmény nélkül is elérhető sikerek. Pl.: Celebek. A média azt már nem mutatja, hogy igazi teljesítmény nélkül nincs siker. Nem mutatja, hogy rövid időn belül a felkapott celebek eltűnnek, sikertelenek lesznek.

Ézsaiás 26:3

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

 1. Oktatási intézmények eszköztelenìtése

Korábban nem csak oktattak, hanem neveltek is.

Mára tilos a nevelés. Gyerekek jogai vannak az előtérbe helyezve, a kötelességeikkel szemben. Ma ha nevel egy oktató, akkor azt feljelentik.

Következmény:

 • A fiatalok deviáns viselkedése
 • Fiúk agresszívek
 • Lányok rámenősek, gátlástalanok
 1. Családi funkciók megváltozása (szerepkonfliktus)

Megszűnőbe van a család értéke, harmóniája, épsége, megszűntek a funkciói.

Kevés a kommunikáció a családon belül. Összefüggés van a kommunikáció hiánya és s fiatalkori agresszivitás között. Nem beszélgetnek a gyerekkel, sok pénzt adnak neki:

Következményei: élvezeti cikkek kipróbálása, agresszió

Apák szerepe eltűnik. Eltűnnek a kompenzációs csatornák. Eltűnnek a férfi szerepek. Tanító, pap, katona stb...

Régebben nagycsaládokban éltek. Ha apuka távol volt akkor is otthon volt a nagypapa.

Ma csonka családok és mikro családok vannak. Ha nincs apuka, akkor nincs otthon egyetlen férfi minta példa sem.

1 Mózes 1:2

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

Isten egyértelműen a családban gondolkozik.

Kimutatások alátámasztják, hogy házasságban több gyerek van mint élettársi kapcsolatban.

Mit mond ma a világ: - az csak egy papír.

 • Költözz össze, csinálj próba házasságot, próbáld ki, ha működik, akkor majd megházasodsz. Ha nem akkor menj szét, meg se próbáld helyrehozni.

Mai tendencia szerint a próbaházasodok: átlagban 10 év után elválnak.

Ellenben akik nem csináltak próbaházasságot azoknál sokkal kisebb a válási arány és sokkal több a gyermekek száma.

Isten teremti meg a család rendjét. A család az Ő különleges védelme és áldása alatt áll.

A család biztosítja a szükséges védelmet a gyermekneveléshez, kibontakoztatja az adottságokat, korlátokat szab, és szabadságjogokat határoz meg.

Ma feljelentenek, ha azt mondod a gyereknek hogy addig nem mehetsz el itthonról amíg nincs kész a leckéd. Feljelent mert korlátozod a gyerekeket. Feljelent amiért neveled a saját gyermeked.

2019:

Ma Franciaországban megtiltották az óvodákban, hogy apának és anyának hívják a szülöket. Nevelő 1–nek és nevelő 2-nek kell hívni. A gyerekeket nem lehet fiúnak és lánynak hívni. Nem mondhatják meg az óvónők, hogy ki melyik illemhelyiségbe kell menjen. Megszűnt az óvónő és óvóbácsi, csak óvó nevelők vannak.

A gyermek majd ha nagy lesz eldönti a nem identitását!
 

A keresztényeknek nem kell korlátlanul sodródnia a világ folyásával!

Józsué 24:15

Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
 

Feladatunk a családok megerősítése

Csak a normalizált, erős család képes megvédeni a gyerekeket a deviáns agresszív, bűnözéshez vezető személyiség fejlődétől.

 • Kommunikációra való nevelés 
 • Az apák “integrálása” a családba 
 • Keresztény nevelést adni gyermekeinknek.

 

Taba Márk Balázs jegyzetei. 2019.hir | about seo