Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Jobb néktek az

Jobb néktek az

Jobb néktek az, hogy én most elmegyek,
Bár szívetek fáj, mintha megszakadna.
A földi búból égi üdv ered,
Halálban ott az élet drága magva;
Sok bűnösért elvérzik az Igaz,
Jobb néktek az.

Jobb néktek az . Nem ismertek ti most
Lélek szerint, csak földi porhüvelyem;
Széttört szőlőből ömlik tiszta must,
Kihalva kél a mag életre szebben;
Mennyből jön tőlem Lélek és vigasz…
Jobb néktek az.

Jobb néktek az. A járást úgy tanulja,
Anyja ölét ha elhagyja a gyermek.
Kiknek hajóját vész vihar dúlja,
Tengeren bátran elmerülni mernek:
A hősök ajkán nincs bús panasz.
Jobb néktek az.

Jobb néktek az. Most még nem értitek,
Látástok elborítja könnyek árja
De aki győz, megtartván a hitet,
Azt fönn a fényben majd korona várja.
Jobb néktek az. S bár ellentmond a test:
Higgyétek ezt!!

(ismeretlen szerző)hir | about seo